Ministerstvo školství a mládeže tělovýchovy

29.10.2020

V roce 2020 MŠMT podpořilo Spolek Ski klub Hlinsko částkou 74 800 Kč (Výzva Můj klub 2020, rozhodnutí č. 502020_2B_1714).S touto finanční podporou tak mohlo být zakoupeno materiálně-technické vybavení včetně bezpečnostních ochranných sítí. Toto vybavení využijí členové závodního oddílu při trénincích a závodech.
Spolek Ski klub Hlinsko děkuje MŠMT za podporu.